KSİAD 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI-2

  1. Ana Sayfa
  2. Duyurular

KSİAD 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI-2

31 Mart 2023 Cuma günü Dernek merkezimizde icra edileceği duyurulan 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığından gerçekleşmemiştir.

İkinci toplantı daha önce duyurulduğu üzere 27 Nisan 2023 Perşembe günü 13.00-17.00 saatleri arasında Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz Salonunda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile icra edilecektir.

Dernekler Yönetmeliğine göre toplantıya  vekaleten katılım mümkün değildir. Üyelerin bizzat toplantıya katılması ve şahsen oy kullanmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla.

                                               GÜNDEM

                1.            Açılış

                2.            Kongre Başkanlık Divanı Seçimi

                3.            Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

                4.            Faaliyet Raporunun arzı

                5.            Mali Raporlarının Arzı

                6.            2 yıllık Tahmini Bütçenin Arzı

                7.            Denetleme Kurulu Raporunun Arzı

                8.            Yönetim Kurulunun Mali ve İdari Olarak Ayrı Ayrı İbrası

                9.            Tahmini Bütçenin Onaylanması

                10.          Tüzük Değişiklik Tekliflerinin Oylanması

                11.          Başkan Adaylarının Konuşması

                12.          Zorunlu Organların Seçimi (Yönetim ve Denetim Kurulu)

                13.          Dilek ve Temenniler

                14.          Kapanış.