KSİAD 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

  1. Ana Sayfa
  2. Duyurular

KSİAD 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Derneğimizin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 Cuma günü 13.00-17.00 saatleri arasında derneğimizin merkezinde yapılacaktır.

Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 27 Nisan 2023 Perşembe günü 13.00-17.00 saatleri arasında Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz Salonunda icra edilecektir.

Dernekler Yönetmeliğine göre toplantıya  vekaleten katılım mümkün değildir. Üyelerin bizzat toplantıya katılması ve şahsen oy kullanmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla.

                               GÜNDEM

                1.            Açılış

                2.            Kongre Başkanlık Divanı Seçimi

                3.            Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

                4.            Faaliyet Raporunun arzı

                5.            Mali Raporlarının Arzı

                6.            2 yıllık Tahmini Bütçenin Arzı

                7.            Denetleme Kurulu Raporunun Arzı

                8.            Yönetim Kurulunun Mali ve İdari Olarak Ayrı Ayrı İbrası

                9.            Tahmini Bütçenin Onaylanması

                10.          Tüzük Değişiklik Tekliflerinin Oylanması

                11.          Başkan Adaylarının Konuşması

                12.          Zorunlu Organların Seçimi (Yönetim ve Denetim Kurulu)

                13.          Dilek ve Temenniler

                14.          Kapanış.