ISTANBUL WORKSHOP

ISTANBUL WORKSHOP

IFF workshop programı dahilinde, ülkelerinde seçilip ülkemize gönderilen tasarımcı, modelist ve stilist kursiyerlere kürkçülüğü ve kürkü tanıtım çalışmamız başarıyla sona ermiştir.

15 gün (16-27 Mayıs) süreyle birlikte olduğumuz kursiyerlere, kürkü daha iyi tanımaları ve üretimlerinde daha çok kürk kullanmaları yönünde çalışmalar yapılmıştır.

Not: Kursun amacı katılımcılara kürkü öğretmek değil, kürkü daha iyi tanıtıp kürk kullanım alanlarını arttırmaktır. Kursiyerlerin tüm giderleri IFF tarafından karşılanmıştır.