09 ARALIK 2021 SEKTÖR BULUŞMASI

  1. Ana Sayfa
  2. Etkinlikler
  3. Toplantılar
09 ARALIK 2021 SEKTÖR BULUŞMASI

09 ARALIK 2021 SEKTÖR BULUŞMASI

Kürk ve deri sektörleri olarak İDMİB ev sahipliğinde biraraya gelerek sektörümüzü global ölçekte bir yere taşımak üzere yapılması gerekenleri, mevcut sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi verimli bir atmosferde tartıştık. Kürk sektörü olarak özellikle bitmiş üründeki ÖTV sorunumuzu gündeme getirdik. Uzun vadede; sektörlerimizi kapsayacak OSB kurulması, global rekabet için sürdürülebilirlik-ekolojik duyarlılık alt yapısı kurulması, orta vadede; sektöre personel kazandırmak üzere belediyelerle koordineli kurslar ve çalışanların çocukları için kreş açılması, öğrencilerin sektöre hizmet etmesini teşvik edecek yöntemlerin geliştirilmesi, göçmenlerden istifade edecek hukuki alt yapının kurulması, kısa vadede; IFCO gibi küresel ölçekte üretici alıcı buluşmasını sağlayacak fuarların organize edilmesi konuları temel çözüm önerileri olarak toplantımızda gündeme gelen konular olmuştur.