Misyon & Vizyon

  1. Ana Sayfa
  2. Kurumsal
  3. Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Üyelerimizin ortak iktisadi ve sosyal menfaatlerini korumak, geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla üyeleri tüm platformlarda temsil etmek.

Kürk sektörünü ilgilendiren mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenerek, bu konulara ilişkin hukuki, iktisadi ve idari görüşlerimizi ilgili makamlarla paylaşarak, sektörümüz adına dilek ve talepte bulunmak.

Üyelerimizin ekonomik gelişimini sağlamak amacıyla, yaban ve çiftlik hayvanlarının kürklerinin işleme teknikleri, pazarlanması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

Üyelerimizi yurtdışı pazarlar hakkında bilgilendirerek yönlendirmek, gerekli durumlarda yurt içi ve yurt dışındaki mesleki fuar ve sergilere üyelerin bireysel ya da topluca katılımını sağlamak.

Yurt içi ve yurtdışında yaban ve çiftlik hayvanlarının kürklerinin satıldığı açık arttırmalara (ihale) üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda katılarak bilgi iletişimi sağlamak, bu bilgileri yurt içindeki üyelerimize aktarmak.

Kürk sektörü hakkında resmi makamlara, özel ve tüzel kişilikli kurumlara, topluma ve konu ile ilgili şahıslara bilgi verici çalışmalar yapmak.

Üyelerimizin mesleki bilgilerini arttırıcı, milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, verimliliğin artmasına hizmet edici seminer, kurs, konferanslar düzenleyerek bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak ve bunları yayımlamak.

Üyelerimizi direkt yada dolaylı şekilde ilgilendiren uyuşmazlıklarda ara buluculuk yapmak, yurtiçi ve yurt dışındaki mahkemeler, gümrükler, sanayi ve ticaret odalarında bilirkişilik görevi üstlenmek, üyelerimizi ilgilendiren tüm sorun ve uyuşmazlıklarda dernek kanalıyla üyelerimizin haklarını korumak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak.

Türkiye'de kürk sanayisini geliştirmek için mesleki eğitim kurumları ile iş birliği yapmak.

Kürk sanayisinin standartlarını tespit etmek için başta Türk Standartları Enstitüsü olmak üzere tüm resmi kurumlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak.